Ajokyvyn arviointi

Miksi ajokyvyn arviointia tarvitaan?

Monesti tutkittavalla on pitkä ajohistoria ja ajotaito, mutta sairauden takia toimintakyky saattaa olla alentunut. Suurin osa ajokykyyn vaikuttavista asioista selviää lääkärin tutkimuksessa. Toisinaan lääkärintutkimuksissa ei saada kuitenkaan täyttä varmuutta potilaan ajoterveyden tilasta.

Ajokyvyn arviointi on tarkoitettu lääkäreille päätöksenteon tueksi. Epäselvissä tilanteissa on parempi testata toimintakyvyn muutosten vaikutusta käytännön liikenteessä, ennen kuin otetaan kantaa ajoterveyteen. Silloin ajokyvyn arviointiin erikoistuneen liikenneopettajan tekemä ajokyvyn arviointi on paras vaihtoehto. Sakryn kouluttaman liikenneopettajan tekemä kuvaileva lausunto ajokyvyn arvioinnissa esiin tulleista seikoista avaa lääkärille laajemmin kuljettajan sen hetkistä toimintakykyä liikenteessä.

Ajokyvyn arviointi eroaa tutkintotoimistolla ajettavasta ajokokeesta. Perinteisestä ajokokeesta lääkäri ei saa erillistä lausuntoa.

Milloin ajokyvyn arviointi tehdään?

Ajokykyä on tutkittava viimeistään silloin, kun henkilön arkielämän selviytymisessä esiintyy vaikeuksia. Ajaminen ei ole irrallinen asia muusta elämästä. Ajokyvyn arvioinnilla pyritään varmistamaan, että toimintakyky liikenteessä on turvallisella tasolla.

Ajokykyä heikentäviä tekijöitä mm.
– Alzheimer ja muut muistisairaudet
– Aivoinfarkti
– Aivoverenvuodot
– Epilepsia
– Parkinsonin tauti
– Tapaturmat
– Uniapnea

Miten ajokyvyn arviointi tehdään?

Ajokyvyn arviointi on käytännön ajotilanteessa tapahtuva tutkimus, jossa selvitetään kuljettajan muuttuneen toimintakyvyn vaikutusta turvalliseen ajamiseen. Ajokyvyn arviointi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan tutkittavan omassa ajoympäristössä, monialaisissa liikennetilanteissa.

Luotettavimman tuloksen saa, mikäli tutkittavalla on mukanaan lääkärin saate, jossa on lyhyesti kuvattu asiat, joista lääkäri haluaa lisäselvitystä asiakkaan ajokyvyn osalta. Näin ajokyvyn arviointi voidaan räätälöidä saatteessa esitettyjen toimintakyvyn muutoksien mukaiseksi. Ajokyvyn arvioinnista tehdään aina lähettävälle lääkärille kirjallinen lausunto. Kertyneiden tietojen pohjalta lääkäri tekee päätöksen tutkittavan ajoterveyden tilasta.