Suomen Ajokyvynarvioitsijat ry

Man driving a car

Suomen Ajokyvynarvioitsijat ry eli Sakry, on Suomessa toimivien ajokyvyn arvioitsijoiden oma yhdistys. Yhdistys on perustettu 2020 ja yhdistyksen toiminta ajatuksena on varmistaa ajokyvyn arvioitsijoiden ammattitaitoisuus sekä lääkäreille lähetettävien lausuntojen luotettavuus ja laadukkuus.

Yhdistys organisoi jäsenilleen vuosittain erilaisia ajoterveyteen liittyviä koulutuksia, jotta voimme taata ammattitaidon säilymisen sekä kehittymisen. Oman ammattitaidon varmistamiseksi jäsenet suorittavat säännöllisesti tasokokeen, joka tulee suorittaa hyväksytysti ylläpitääkseen jäsenyyden. 

Yhdistys on myös yhteistyötaho eri sidosryhmiin. Yhdistyksen tehtävänä on jakaa tietoa jäsenilleen ajoterveyteen liittyvien ohjeiden ja säädösten muuttuessa ajantasaisesti. Yhdistyksemme jäsenet jakautuvat valtakunnallisesti laajalle alueelle ja tavoitteena on saada lisää arvioitsijoita eri alueilta ympäri Suomen.

 TERVETULOA!